CONTACT

NEWS

ABOUT

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

tkanina kristtorn

/ 2019

 

/ materiał: druk cyfrowy na tkaninie bawełnianej

AGNIESZKA CIESZANOWSKA

+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com