CONTACT

NEWS

ABOUT

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

Czar, czarki

Wykonane z porcelany i kamionki małe czarki wielofunkcyjne. Mogą służyć jako kubki, kadzielnice lub miejsce do przechowywania. Każą czarka jest przez mnie ręcznie malowana lub barwiona.

/ 2019

 

/ materiał:  porcelana lub kamionka, szkliwo

 

/ pomoc przy opracowaniu: mgr Bartek Mejor

 

AGNIESZKA CIESZANOWSKA

+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com