CONTACT

NEWS

ABOUT

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

biskwit, klamka

/ 2019

 

/materiał: odlew stalowy

 

/ prowadzący: mgr Paweł Jasiewicz,  Wydział Wzornictwa, ASP w Warszawie

AGNIESZKA CIESZANOWSKA

+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com