CONTACT

NEWS

ABOUT

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

katalog

antykoncepcja w pigułce

Projekt broszury o metodach antykoncepcji dla Grupy Ponton. Głównymi odbiorcami miała być młodzież i młodzi dorośli, dlatego zdecydowałam się na stworzenie charakterystyczne grafiki przedstawiające różne sposoby zabezpieczeń. Sam skład jest bardzo prosty, by jak najlepiej przekazywał naukową treść, mimo zabawnych grafiki. Na pierwszych stronach znajduje się tabelka z indeksem Pearla, która służy jako odnośnik do następnych działów – każda metoda ma własny kod kolorystyczny.

/ 2019

 

/ klient: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – Grupa Ponton

 

AGNIESZKA CIESZANOWSKA

+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com