A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

KONTAKT

AKTUALNOŚCI 

O MNIE

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

KONTAKT

AKTUALNOŚCI 

O MNIE

English

Polski

|

English

Polski

|

przegląd portfolio See&Say

i wystawa Must See

/ 2020

 

/ organizator: KTR (Klub Twórców Reklamy)

 

https://seesay.pl/portfolio/agnieszkacieszanowska/

 

AGNIESZKA CIESZANOWSKA – PROJEKTOWANIE
+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com