CONTACT

NEWS

ABOUT

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

finał konkursu 

make me!

/ 2019

 

/ organizator: Łódź Design Festival

 

/ zdjęcia: Aleksandra Pawłowska

AGNIESZKA CIESZANOWSKA

+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com