A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

KONTAKT

AKTUALNOŚCI 

O MNIE

A G N I E S Z K A  

C I E S Z A N O W S K A

KONTAKT

AKTUALNOŚCI 

O MNIE

English

Polski

|

English

Polski

|

publikacja w Dezeen 

10 emerging Polish designers 

at this year's Łódź Design Festival

AGNIESZKA CIESZANOWSKA – PROJEKTOWANIE
+ 48 694 467 304 
agnieszka@cieszanowska.com